KPN

Telefoonbalk

call toolbar launch icon

De Telefoonbal is een gebruikersinterface die kan worden gekoppeld aan de boven- of onderkant van het bureaubladscherm en biedt snelle toegang tot vele faciliteiten, waaronder gespreksafhandeling, gesprekinformatie en callcenterhulpmiddelen.

OPMERKING: De functies van de Telefoonbalk is afhankelijk van zowel de KPN ÉÉN en het licentietype van het telefoonsysteem:

Standaardfuncties zijn beschikbaar met BASIS-, STANDAARD- en PREMIUM-gebruikerslicentie

Voorbeeld van de Oproepwerkbalk voor standaardgebruikers:

standard user call toolbar

Callcenterfuncties zijn alleen beschikbaar met de PREMIUM-gebruikerslicentie en Telefoonsysteem Callcenterfuncties:

Voorbeeld van telefoonsysteem Call Center en PREMIUM gebruiker:

telephone system call center PREMIUM user

Om de werkbalk te docken, verplaatst u de balk naar de boven- of onderkant van het scherm met behulp van het "sleep" -gebied en selecteert u vervolgens "dock":

dock toolbar how to

Selecteer nogmaals "dock" om de werkbalkpositie indien nodig opnieuw in te stellen.

Functies

CRM Integratie

In het linker venster van de werkbalk wordt voorbeeldinformatie van oproepen weergegeven, inclusief CRM-geïntegreerde bellergegevens plus doelextensie/groep/wachtrijnaam.

standard user call toolbar

Contact uitklappen en Activiteitenregistratie kunnen ook vanuit het venster via de gepresenteerde pictogrammen worden geactiveerd, indien beschikbaar met Contact Toevoegen weergegeven als het contactbestand niet in alle beschikbare adresboeken wordt gevonden.

Oproepbeheer en Acties

De volgende acties en bediening zijn beschikbaar in het Notificatievenster wanneer er een inkomend of uitgaand gesprek is, functie zijn wel maar afhankelijk van het gebruikte apparaat, het adresboek en/of de beschikbare zakelijke CRM-integraties:

answer call icon

deflect call icon

Beantwoorden

Omleiden

Wanneer een gesprek binnenkomt, kunt u ervoor kiezen om de oproep te beantwoorden door op de "Beantwoorden" knop te klikken of om te leiden (overdragen zonder hem beantwoorden) naar een ander toestel.

hangup call icon

Beëindigen Beëindig de oproep

hold icon

resume call icon

Wachtstand/Terugnemen Pauzeer/Hervat de oproep - de beller hoort wachtmuziek indien beschikbaar

consult transfer icon

Aangekondigd doorverbinden Plaats het huidige gesprek in de wacht en verbindt het gesprek door

transfer call icon

Doorverbinden Blinde overdracht naar een andere extensie zonder introductie

complete transfer icon

Vergadering Bel een andere partij om deel te nemen aan een conferentiegesprek met een huidig verbonden partij

complete transfer icon

Beëindigen Verbind het oorspronkelijke gesprek met de ontvanger van de transferbestemming en verbreek de verbinding

cancel transfer icon

Doorverbinden Annuleren Annuleer het gesprek naar de doorverbonden ontvanger en keer terug naar het oorspronkelijke gesprek

call pickup icon

Oproep Ophalen Answer call ringing at another extension

send digits icon

Verzend DTMF/Cijfers Alleen softphone: stuur DTMF tijdens een verbonden oproep

show contact icon

Toon Contactpersoon Toont de volledige contactgegevens, verkregen uit de directory

add contact icon

Voeg contact toe Voeg de beller toe aan het gedeelde adresboek of geïntegreerde CRM-bedrijfstoepassingen

contact icon

open contact icon

Open/Uitklappen Contact Open de volledige contactgegevens binnen een geïntegreerde CRM-bedrijfsapplicatie. Het weergegeven pictogram heeft betrekking op de CRM-toepassing (bijvoorbeeld Google, Salesforce).

add call activity

show call task icon

Maak en Toon Oproeptaak Maakt en opent een oproepactiviteit (oproeplogboek) in een geïntegreerde CRM-bedrijfstoepassing. Het getoonde pictogram heeft betrekking op de CRM-toepassing (bijv. Salesforce, Dynamics) en ook op het type invoer: Contactpersoon, Account of Lead.

OPMERKING: De wachtstand functie is niet bedoeld voor het doorverbinden van gesprekken.

Beantwoorden en routeren

Een inkomende oproep kan worden beantwoord of omgeleid, afhankelijk van het apparaat type dat in gebruik is.

incoming call answer deflect

Klik op de knop "Beantwoorden" om de inkomende oproep te verbinden met het apparaat van uw voorkeur:

answer call icon

Klik op de knop "Omleiden" om de bestemming in te voeren waarnaar u de oproep wilt omleiden zonder te beantwoorden:

deflect call icon

Nadat op de knop Omleiden is geklikt, wordt het doel invoer vak weergegeven.

deflect call destination entry box

Voer de naam of het nummer van het toestel in om het gesprek af te buigen en klik vervolgens op de knop Afbuigen:

confirm icon

Of om de afbuiging te annuleren:

cancel icon

In de wacht zetten en Ophangen

Een verbonden gesprek kan in de wacht gezet worden, doorgeschakeld of verbroken, afhankelijk van het apparaat type dat in gebruik is.

standard user call toolbar

Klik op de knop "In de wacht" om het gesprek in de wacht te zetten:

hold call icon

(De beller zal wachtmuziek horen als dit is ingeschakeld in het telefoonsysteem).

Klik op de knop "Terugnemen" om het wachtende gesprek op te halen:

resume call icon

Klik op de knop "Beëindigen" om het gesprek te beëindigen en de verbinding met de andere partij te verbreken:

hangup call icon

Doorverbinden

Oproepen kunnen worden doorverbonden met ruggespraak naar de bestemming van het transferdoel of "zonder aankondiging" zonder enige introductie.

Direct doorschakelen

Om de oproep zonder introductie door te verbinden, klikt u op de knop "Doorverbinden":

transfer call icon

Voer het telefoonnummer in

blind transfer option

Klik op de knop "bevestigen" om het gesprek door te verbinden naar de doelontvanger:

confirm icon

Of klik op de knop Annuleren om terug te keren naar het gesprek zonder door te verbinden:

cancel icon

Doorverbinden met ruggespraak

Om het gesprek door te verbinden met een introductie, klikt u op de knop "Raadplegen":

consult button

Voer het telefoonnummer in

Consult transfer option

Klik op de knop "bevestigen" om het huidige gesprek in de wacht te zetten en de doelontvanger te bellen:

confirm icon

Of klik op de knop Annuleren om terug te keren naar het gesprek zonder door te verbinden:

cancel icon

De Oproepwerkbalk toont nu de overdrachtsbestemming met linker- en rechterpijlknoppen om indien nodig tussen de twee verbonden oproepen te schakelen (dit schakelt het gesprek niet tussen de verbonden partijen, alleen het weergavevenster).

call toolbar display window switch

Klik op de knop "Doorverbinden voltooien" om de twee partijen te verbinden en de verbinding met het gesprek te verbreken:

complete transfer icon

Of klik op de knop "Overdracht annuleren" om het uitgaande gesprek te verbreken en terug te keren naar de oorspronkelijke oproep zonder door te verbinden:

cancel transfer icon

Oproep Ophalen

Calls ringing at another extension can be collected using the directed call pickup service.

Click the Pickup button to begin the call pickup function:

call pickup icon

Enter the name or number of the extension that is ringing. Matching co-workers are displayed to select from:

Contact type

Either enter the target extension number and then confirm or click the target user name from the list displayed. The call pickup is immediately initiated and the incoming call answered on the selected Preferred Device.

Uitgaande Gesprekken

Klik op de knop Bellen om een uitgaande oproep te starten en klik vervolgens om het nummer te bevestigen en te beginnen met bellen.

outgoing call window make call

Als alternatief kan de telefoonsysteem-gebruikerslijst op naam worden gezocht als u een collega wilt bellen.

Contact type

Eenmaal beantwoord en "Verbonden", biedt de Oproepwerkbalk knoppen voor het afhandelen van oproepen, afhankelijk van het apparaat dat wordt gebruikt om het uitgaande gesprek te voeren.

standard user call toolbar

Het weergavevenster toont dezelfde informatie voor zowel inkomende als uitgaande oproepen. De weergegeven informatie en pictogrammen zijn afhankelijk van het feit of het telefoonnummer al is gevonden in adresboeken of geïntegreerde CRM-toepassingen en welk apparaat wordt gebruikt om de uitgaande oproep te doen.

OPMERKING: Het uitgaand bellen kan per apparaat verschillende. In sommige gevallen zal bijvoorbeeld de hoorn van de haak gepakt moeten worden voordat het gesprek opgezet zal worden.

Toon Contactpersoon

show contact icon

"Contact tonen" opent het contact in de geïntegreerde CRM-applicatie of het adresboek.

Als het contact in de telefoongids van het systeem wordt gevonden – onderstaand venster weergegeven met actieknoppen:

directory contact window

Kies het geselecteerde telefoonnummer:

dialing icon

Als de contactpersoon wordt gevonden in de Persoonlijke map van de gebruiker, wordt ook de optie Opslaan of Verwijderen weergegeven.

Als de contactpersoon wordt gevonden in CloudContacten, wordt een KPN ÉÉNvenster weergegeven met actieknoppen en wordt ook de optie Bewerken/Opslaan of Verwijderen weergegeven.

directory-cloud-contact-details-save

Kies het geselecteerde telefoonnummer:

dialing icon

Open de standaard e-mailclient om e-mail te verzenden:

dialing icon

Open de standaardwebbrowser om de webpagina te bezoeken:

web browser icon

Voeg contact toe

Wanneer in de oproepwerkbalk een oproep wordt weergegeven die nog niet is gevonden in een geïntegreerd adresboek (of in sommige maar niet alle geïntegreerde adresboeken), wordt het pictogram Contactpersoon Toevoegen weergegeven. Dit biedt een snelle methode om de contactgegevens op meerdere locaties in te voeren.

add contact icon

Vermelding in geen enkel adresboek gevonden:

add contact window

Vermelding in alle adresboeken gevonden behalve in de telefooncentrale:

add contact window

Selecteer bij "Type" het adresboek waaraan u de contactpersoon zou willen toevoegen en selecteer “Opslaan” of “Opslaan en bewerken” om de contactpersoon ook in het geselecteerde adresboek te openen. De opgeslagen gegevens worden vervolgens gebruikt om aan het geselecteerde adresboek "Type" toe te voegen. Op deze manier kan een contact snel naar meerdere locaties worden gekopieerd.

Gerelateerd onderwerp: Call Center.

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.