KPN

Configuratie > Gebeurtenissen

Gebeurtenissen maakt configuratie mogelijk met betrekking tot acties die worden ondernomen wanneer een oproep of apparaat van status verandert, bijvoorbeeld wanneer een nieuwe inkomende oproep wordt gepresenteerd aan de kpn ÉÉN-gebruiker.

configuration settings call events

 

Geluiden

Inkomende oproepen of oproepen in de wacht kunnen worden gemeld door geluidsbestanden die via de luidsprekers van de computer worden afgespeeld. Dit kan helpen om uniek te identificeren welke gebruiker in een kantooromgeving een oproep krijgt voor supervisor monitoring of voor gebruikers die niet aan een bureau gebonden zijn.

configuration settings call events sounds

OPMERKING: Alleen audiobestanden in WAV-formaat worden ondersteund. Een geluidsbestand voor elke toestand is standaard opgenomen in KPN ÉÉN en kan door de gebruiker worden geselecteerd: "rinkelen.wav" en "wachten.wav".

audio files wav format

Het geluid kan automatisch worden gedempt wanneer een inkomend gesprek wordt gevoerd - Handig voor gebruikers die werken met achtergrondmuziek, internetradio, enz. en een professioneel willen overkomen wanneer inkomende oproepen worden beantwoord.

mute speaker in call setting

 

Aangepaste gebeurtenissen

Klantgebeurtenissen biedt een meer gedetailleerde configuratie van acties die moeten worden toegepast wanneer een gesprek of apparaat van status verandert.

call events custom events settings

De beschikbare acties omvatten het openen van een programma of webpagina, bijvoorbeeld wanneer een nieuwe inkomende oproep wordt ontvangen.

'Actie' beschikbaar:

      • Categorie:Gesprek, apparaat of knop
      • Status:Overgaan, Verbonden, Voltooid, Gemist of Alle
      • Richting:Inkomend, uitgaand of beide
      • Reikwijdte:Interne oproepen, externe oproepen of beide
      • Telefoonnummer op afstand:Een extern telefoonnummer of netnummercode die deze gebeurtenis zal activeren
      • Lokaal telnr:Een intern telefoonnummer of kengetal dat deze gebeurtenis zal activeren

call events custom event trigger

Als een gebruiker handmatig een actie wil starten, kan hij een aangepaste knop maken. Dit verschijnt in het voorvertoningsvenster of op de werkbalk, afhankelijk van de hieronder ingestelde parameters:

call events custom event trigger button

Beschikbare acties:

     • Programma uitvoeren:Geef een programma op om uit te voeren en voer de relevante parameters in
     • Speel geluid:Geef een uniek geluid op dat wordt afgespeeld wanneer deze actie wordt geactiveerd
     • Berichtenvenster tonen:Presenteert de berichten box met relevante parameters
     • Open Webpagina:Open de opgegeven URL en voeg de relevante parameters in
     • Start Webservice uitvoeren:Start het gespecificeerde eindpunt en voeg relevante parameters in

call events custom event action

Voor de actie 'Geluid afspelen' kan alleen een geldig.WAV-audio geluidsbestand worden geselecteerd.

Voor alle andere acties kunnen oproep- of apparaat parameters worden ingevoegd om gebeurtenisinformatie door te geven aan het geselecteerde 'Programma', "Webpagina' of 'Webservice'.

Voor het testen van voorbeelden kan de actie "Toon berichtvenster" worden geselecteerd en de parameteruitvoer worden getoond om de waarden te controleren die voor de actie zullen worden gepresenteerd. Eindelijk kan een "aangepast" knop worden toegevoegd aan het Notificatievenster waardoor een gebruiker toepassinggen gecontroleerd kan laten uitklappen op dezelfde manier als standaard geïntegreerde toepassingen.

De beschikbare informatieparameters voor "Oproep" zijn:

call information parameters available

De beschikbare gebeurtenisparameters voor "Apparaat" zijn:

device event parameters available

Voor de actie "Programma" kunnen in het vak Parameters ook "opdrachtregelargumenten" voor het programma worden ingevoegd voordat de gebeurtenisinformatie uit de vervolgkeuzelijsten met parameters wordt opgenomen.

Voor de "Webpagina"-actie moet altijd het URI-schema worden vermeld (d.w.z. http://). Voorbeeld van een gebruiker zonder 'BroadWorks Call Center':

Voer voor de actie "Web Service" de gewenste URL van het Eindpunt in om de gegevens over de gebeurtenissen in het gesprek te ontvangen.

Klik op de knop Opslaan om eventuele nieuwe/bewerkte informatie op te slaan of klik op de knop Annuleren om nieuwe/bewerkte informatie te verwijderen.

 

Aangepaste Gebeurtenissen Installatie Gids

Aangepaste gebeurtenissen en knoppen kunnen worden gebruikt om oproepinformatie van de KPN ÉÉN -Client door te geven aan andere software met behulp van opdrachtregelparameters onder door de klant gespecificeerde voorwaarden. Een aangepaste gebeurtenis kan bijvoorbeeld een nieuw gespreksbestand in een database aanmaken dat automatisch het telefoonnummer van de inkomende beller bevat wanneer het gesprek wordt beantwoord/verbonden

 

Opdrachtregelparameters

"Command line" verwijst naar de "Command Line Interface" (CLI), dat is een methode voor het geven van instructies aan uw computer door het intikken van commando's, één regel tegelijk, om specifieke taken uit te voeren, zoals het starten van een applicatie. In zeer eenvoudige termen is een "parameter" gewoon een definitie van iets, bijvoorbeeld naam = Joe of telefoon = 6329603210.

Een "opdrachtregelparameter" is een controleparameter die door een programma wordt gebruikt om het bij het starten specifieke instructies te geven.

Een ander type command line parameter genaamd een "schakelaar", kan worden gebruikt om het bijbehorende programma te starten in een bepaalde modus of te beïnvloeden op een andere manier bijvoorbeeld '-bewerkmodus' of '/ ToevoegenNieuwContact'.

Merk op dat de structuur van commandoregel besturingselementen per programma kan verschillen. Bijvoorbeeld, de parameters van sommige apps beginnen met een koppelteken (-), zoals "-Telefoon" maar andere apps gebruiken een slash (/), zoals "/Telefoon". Ongeacht de programmasyntaxis is het principe over het algemeen hetzelfde.

Naast de opdrachtregelparameter kan ook informatie over de gespreksgebeurtenis door het externe programma, de webpagina of de web service worden opgenomen en gebruikt.

Om het telefoonnummer van de externe partij te gebruiken, in tegenstelling tot een ander toestel dat de oproep doorverbindt, moet u de optie "Oproep > Tel. op afstand" in de keuzelijst invoegen: de syntaxis van het item is {Call.RemoteTel}.

Hier is een voorbeeld van een typische opdrachtregelinstructie die handmatig kan worden ingevoerd:

 • C:\Program Files\YourCRM\YourCRM.exe /AddNewContact /Phone={Call.RemoteTel}

  • C:\Program Files\YourCRM\YourCRM.exe

   • Dit gedeelte is het volledige bestandspad naar het programma dat gestart moet worden. Zonder enige opdrachtregel- of gebeurtenisinformatie zou het programma normaal starten.

  • /AddNewContact

   • Deze sectie is een opdrachtregelparameter van het schakeltype die ervoor zorgt dat het programma automatisch een nieuw contactrecord toevoegt wanneer het wordt gestart.

  • /Phone={Call.RemoteTel}

   • Dit gedeelte is een command line parameter die informatie doorgeeft aan de toepassing wat in dit geval een telefoonnummer is.

In het bovenstaande voorbeeld opent de "YourCRM.exe" KPN ÉÉN, die vervolgens een nieuw contactrecord aanmaakt en het externe telefoonnummer in het veld "Telefoon" invoert.

U kunt de gespreksinformatie namen en beschrijvingen in de sectie "Doorlaatbare Oproep Informatie" hieronder vinden.

 

Doorlaatbare Oproep Informatie

De oproepinformatie die aan externe programma's of webpagina's kan worden doorgegeven, staat hieronder vermeld

Beschrijving Parameter Variabele
Oproep Gebeurtenissen
Extern telefoonnummer van de oproepende/gebelde partij {Call.RemoteTel}
Datum en tijd waarop de oproep begint {Call.Start}
Huidige gespreksstatus: Terugbellen, Kiezen, Rinkelen, Doorverbonden, Afgesloten, Beëindigd enz. {Call.State}

Duur van de laatste oproep in het formaat uu:mm:ss.ns (kan alleen worden gebruikt voor gebeurtenissen aan het eind van een oproep - "Voltooid"-status trigger)

{Call.Duration}
Rapporteert "Inkomend" of "Uitgaand" {Call.Direction}
Oproeptype: "Mobiele diensten" enz. {Call.RemoteName}
Intern toestelnummer {Call.LocalTel}
Intern toestelnaam {Call.LocalName}
De unieke ID van de oproep {Call.Id}
Apparaat Gebeurtenissen
Volledige apparaat gebruikersnaam {Device.OwnerContact.Name}
Gebruiker Intern apparaat toestelnummer {Device.OwnerContact.InternalTel}
Gebruiker Extern DDI-nummer {Device.OwnerContact.ExternalTel}
Van de haak, vastgehouden enz. {Device.Hookstate}
DND-status bij huidige gesprekstoestand: AAN/UIT {Device.DndState}

De informatie over de gespreksgebeurtenis moet altijd door '{ }'-tekens worden ingesloten om de variabele correct te identificeren, anders wordt de informatie niet correct doorgegeven. Wanneer KPN ÉÉN de aangepaste gebeurtenis uitvoert, wordt de oproepinformatie in de parameter ingevoegd in plaats van de parametervariabele, bijvoorbeeld als het telefoonnummer van de externe beller 06329603210 is, dan wordt telefoon = {Call.RemoteCall} telefoon = 06329603210.

 

Wijzigingen Aanbrengen

Als een geconfigureerde aangepaste gebeurtenis moet worden gewijzigd, markeert u de vermelding in de lijst Aangepaste gebeurtenissen en klikt u op "Bewerken" om de gebeurtenisconfiguratie weer te geven.

Als de "Actie" moet worden gewijzigd, moet de aangepaste gebeurtenis worden verwijderd en opnieuw worden aangemaakt. Om een ​​aangepaste gebeurtenis te verwijderen, markeer het in de lijst, klik op de knop "Verwijderen" en klik op de knop "Opslaan".

 Report this page

Personal/Company details provided to us through this website regarding an enquiry will only be used to specifically deal with that enquiry. We will not disclose your personal information to a third party or use it for marketing purposes without your permission. Please see our Privacy Policy for more information.